O nas

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Zakładzie dotyczą problematyki z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego, w szczególności sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych oraz postępowania egzekucyjnego. Prowadzi się również badania z zakresu postępowania nieprocesowego i mechanizmów prawnych ochrony zabytków.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Egzekucyjnego,

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz